Clean fuels for all Title
Ancre click down

Μια πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα

Εμείς, η Ευρωπαϊκή Διύλιση, έχουμε αναπτύξει μια πιθανή πορεία για το πώς μπορούμε να συνδράμουμε στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2050.

Καταδεικνύουμε πώς τα υγρά καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα («πράσινα καύσιμα») μπορούν να καταστήσουν όλα τα νέα και παλιά οδικά οχήματα κλιματικά ουδέτερα έως το 2050, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των καυσίμων αυτών για τους τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Με βάση τις ενέργειες της βιομηχανίας μας έως σήμερα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τις πρώτες επενδύσεις.

play video

Για την υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας, θα χρειαστούν €30 με €40 δισεκατομμύρια επενδύσεων μεταξύ του 2020 με το 2030, στην κατασκευή μονάδων παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής πράσινων καυσίμων, έως και στα 30Mtoe/έτος το 2030. Σημαντικές επενδύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τα επόμενα χρόνια, με τα πρώτες μονάδες παραγωγής να λειτουργούν σε βιομηχανική κλίμακα το αργότερο το 2025.

Με ορίζοντα το 2050, το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων εκτιμάται μεταξύ €400 και €650 δισεκατομμυρίων, καθιστώντας δυνατή τη διαθεσιμότητα περίπου 150 Μtoe πράσινων καυσίμων.

Υπολογίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) για τη δέσμευση εκπομπών κατά τη παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα, και σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες υδρογόνου, η κλιματική ουδετερότητα του τομέα των μεταφορών θα ήταν εφικτή.

Η πορεία που έχουμε σχεδιάσει είναι φιλόδοξη. Τα καλά νέα είναι ότι ο μετασχηματισμός μας έχει ήδη ξεκινήσει. Η επιτυχία μας όμως θα εξαρτηθεί από την ευρεία συνεργασία μας με ενδιαφερόμενους φορείς, την εμπιστοσύνη τον επενδυτών και την ύπαρξη πολιτικού οράματος. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων.

Με τα πράσινα καύσιμα χαμηλού άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Διύλιση είναι έτοιμη να συνδράμει στην μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες μεταφορές.

Περισσότερα για την πορεία που έχουμε σχεδιάσει

Επιστημονική & Τεχνολογική Βάση

Η πορεία που έχουμε σχεδιάσει αναπτύχθηκε από τη Concawe, το τεχνικό και επιστημονικό σκέλος της FuelsEurope, ως μέρος μιας σειράς εκθέσεων του προγράμματος “Low Carbon Pathways”. To πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να διερευνήσει τη δυναμική της παραγωγής υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, την αποτελεσματική συμβολή τους στην απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα, καθώς και το κόστος και την κλίμακα του απαιτούμενου μετασχηματισμού της βιομηχανίας.

Η εκτίμηση της Concawe βασίζεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένας Καθαρός Πλανήτης για Όλους» και ειδικά στο 1.5°C TECH σενάριο ως αναφορά για το 2050. Το φιλόδοξο αυτό σενάριο επιτυγχάνει την κλιματική ουδετερότητα το 2050, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση:
• Διερευνά ευκαιρίες για τη σημαντική μείωση της έντασης άνθρακα από τα μελλοντικά καύσιμα χαμηλού άνθρακα, σε σχέση με τα καύσιμα που προέρχονται 100% από ορυκτές πρώτες ύλες, από την παραγωγή τους έως την τελική κατανάλωση, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση από την Πηγή Στον Τροχό (Well-to-Wheel, WTW).

• Αξιολογεί την πιθανή ανάπτυξη των πλέον υποσχόμενων τεχνολογιών από σήμερα και με ορίζοντα το 2050, με έμφαση στα βιώσιμα βιοκαύσιμα από καλλιέργειες τροφίμων, τη βιομάζα και τα απόβλητα, την υδρογόνωση φυτικών ελαίων/ απορριμμάτων και υπολειμμάτων και τα συνθετικά καύσιμα (power-to-liquids), με σκοπό την αντικατάσταση του ορυκτού CO2 είτε από βιογενές (πιθανώς και μέσω της απευθείας δέσμευσης του από τον αέρα) είτε από ανακυκλωμένο CO2 που προέρχεται από βιομηχανικούς χώρους.

• Περιλαμβάνει άλλες σημαντικές τεχνολογίες-κλειδιά μετριασμού της κλιματικής αλλαγής όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) και το καθαρό υδρογόνο και την εφαρμογή τους στα διυλιστήρια με στόχο να μειωθεί η ένταση άνθρακα των παραγόμενων καυσίμων ήδη από σήμερα, παράλληλα με τη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών.

• Θεωρεί τα επίπεδα επενδύσεων ως την καλύτερη εκτίμηση της τάξης μεγέθους των τεχνολογιών που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω μεθοδολογίας και με βάση τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη και κλιμάκωση των τεχνολογιών καυσίμων χαμηλού άνθρακα, εκτιμήσαμε τις ποσότητες υγρών καυσίμων που θα χρειάζονται και θα είναι πιθανόν διαθέσιμες από το 2035 και μετά.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs).